دست و پنجه نرم کردن بازنشستگان با مشکل مسکن

دست و پنجه نرم کردن بازنشستگان با مشکل مسکن ایلنا نوشت: برپایه نظرسنجی  که با روش مصاحبه ای و به صورت پرسش نامه تلفنی از میان ۲۵۰ بازنشسته انجام شده، بیشتر بازنشستگان از مبلغ پایین مستمری خود اظهار نگرانی کرده اند.
طی یک نظرسنجی به عمل آمده از بازنشستگان عضو یا در رابطه با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، مطالبات و اولویت های این گروه از جامعه مورد سنجش قرار گرفت.
این نظرسنجی با روش مصاحبه ای و از راه تماس تلفنی و از میان ۲۵۰ بازنشسته عضو کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهیه شده است. این نمونه آماری از میان حدود سی هزار نفر از اعضا و یا افراد در رابطه با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی کل کشور انتخاب شده است.
براساس این نظرسنجی، اولویت های بازنشستگان تأمین اجتماعی، مسائلی چون افزایش حقوق بازنشستگان و اندک بودن مستمری دریافتی به نسبت هزینه ها و چالش مسکن بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است.
در این نظرسنجی حدود ۴۸ درصد بازنشستگان عدم تمایل خویش را به شرکت در انتخابات کانون بازنشستگان مطرح نمودند. همینطور تنها دو درصد از بازنشستگان اعلام کردند که در زمینه دریافت مستمری و کفایت آن به منظور زندگی نگرانی ندارند.
اصلی ترین اعتراض این بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی برخورد نامناسب با آنان در هنگام رجوع است. بیشتر از ۴۱ درصد هم به بی توجهی بازنشستگان هنگام رفتن به ادارات در ارتباط با عنوان نقد اصلی اشاره کرده اند.
گفتنی است شصت و سه درصد بازنشستگان در این نظرسنجی اعلام نمودند که بعد از سال ۱۳۹۰ بازنشست شده اند. نیمی از بازنشستگان هم اعلام نمودند که در سن بازنشستگی هنوز از داشتن منزل شخصی بی بهره هستند و مشکل مسکن از دغدغه های اصلی آنان است.
نگرانی های بازنشستگان
این گزارش در زمینه دغدغه های بازنشستگان و اولویت های آنها به ترتیب میزان نگرانی بازنشستگان پاسخگو و عضو کانون بازنشستگی تأمین اجتماعی را با نظرسنجی فهرست کرده است:
الف- ۹۸ درصد بازنشستگان به میزان زیاد از پایین بودن مبلغ دریافتی مستمری خود نگرانند.
ب- ۸۲ درصد به میزان زیاد از تأمین هزینه درمان و سقف اندک آن نگرانند.
ج- ۷۲ درصد به میزان زیاد از دسترسی به خدمات درمانی و کیفیت آن نگران هستند.
د- ۵۶ درصد به میزان زیاد از ناتوانی صندوق در پرداخت مستمری های موجود هم نگران هستند.
ه- ۴۷ درصد به میزان زیاد نگران ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی هستند.
و- جالب تر از همه این که وضعیت شستا بعنوان منبع اصلی منابع مالی صندوق، اعضا را نگران نمی کند و فقط ۱۸ درصدشان به میزان زیاد نگران سرنوشت شرکتهای شستا یا فروش آنها بعنوان بازوی سرمایه گذاری ثروت های درون صندوق هستند.
ز- در مجموع ۹۷ درصد اعضا به میزان زیاد نگران آینده خود در سالهای باقی مانده زندگی خویش هستند.
مهم ترین نقد به سازمان تأمین اجتماعی
در این نظرسنجی بیش از۳۰ درصد اعضا نداشتن سیاست روشن برای حل مشکلات مالی صندوق را مهم ترین نقد خود به سازمان تأمین اجتماعی دانسته اند. ۲۷ درصدشان هم نداشتن برنامه روشن برای حل مشکلات رفاهی بازنشستگان را مهم ترین نقد دانسته اند.
در مقابل ۴۱ درصد هم به بی توجهی بازنشستگان هنگام رفتن به ادارات در ارتباط با عنوان نقد اصلی اشاره کرده اند.
در حقیقت نقد سوم که فقط نیازمند یک اصلاح رفتاری است، می تواند باعث رضایت مندی زیادی میان بازنشستگان شود. شاید یکی از دلایل بالا بودن میزان نگرانی های آنان همین نوع برخوردها و بی توجهی ها باشد.
آشنایی با کانون بازنشستگان و انتظارات از آن
براساس این گزارش پژوهشی، ۸۵ درصد پاسخگویان عضو کانون بازنشستگان منطقه خود بودند و ۸۱ درصد پاسخگویان با کانون آشنایی داشتند. در حالیکه بیشتر از این تعداد عضو کانون هستند. این نشان داده است که بخشی از این عضویت ها حالت اداری دارد و توجه چندانی به ماهیت عضویت خود در این کانون ها ندارند.
براساس این نظرسنجی، از میان کسانی که با کانون آشنایی دارند، درباره مأموریت های کانون تفاوت نظر نسبی وجود دارد. حدود ۵۰درصد از آنان مأموریت اصلی کانون را پیگیری مطالبات بازنشستگان از دولت و صندوق معرفی کردند، ۲۹ درصد هم انجام مستقل برخی خدمات مثل وام، خرید کالا، و کمک در امور درمانی و… را مأموریت اولویت اول دانستند، و ۹ درصد هم معتقدند که کانون کار چندانی نمی تواند انجام دهد.
شرکت در انتخابات کانون بازنشستگان
از میان این افراد فقط ۳۱ درصدشان تابحال در انتخابات کانون شرکت کردند، و بیشتر از دو سوم آنان هیچ گاه در انتخابات کانون شرکت نکرده اند، و این ظرفیت بالایی برای جذب افراد برای شرکت در انتخابات پیش رو بوجود آورده است.
نکته مهم تر ادامه این پرسش است که ۲۴درصد از پاسخگویان شرکت نکرده در انتخابات، گفته اند که با شرکت خود می توانند کانون قوی تری تشکیل دهند، البته تعداد افراد ناامید بیشتر هستند، و ۴۲ درصد بازنشستگان را می سازند. در مجموع اگر افراد را به ۳ دسته مساوی تقسیم نماییم، یک دسته در انتخابات شرکت کردند، دسته دوم شرکت نکردند ولی به شرکت و قدرت بخشیدن به کانون اعتقاد دارند، و دسته سوم شرکت نکردند و چنین اعتقادی هم ندارند، پس در ادامه هم شرکت نخواهند کرد.
بنابراین حدودا بیشتر از آن اندازه که گفته اند در انتخابات پیش رو شرکت خواهند کرد، ظرفیت این وجود دارد که افراد جدید را به شرکت در انتخابات جذب کرد.
از پاسخگویان پرسیده شد که آیا از فعالان کانون که بیشتر از همه برای بازنشستگان کار می کند، کسی را می شناسند، که فقط ۲۶ درصد پاسخ مثبت داده اند هنگامی که گفته شده است آنان را نام ببرید، کمتر از۲۰ درصد پاسخ دادند.
پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که «آیا این دفعه در انتخابات کانون بازنشستگان شرکت خواهید کرد؟» که ۳۸درصد پاسخ مثبت داده و ۱۶درصد پاسخ منفی اعلام نمودند. همینطور ۴۶درصد از بازنشستگان اعلام نمودند که هنوز تصمیمی نگرفتند. در این میان ۳۷درصد اعلام نمودند که کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی عملکرد خوب یا متوسط داشته است و مابقی (۴۸درصد ضعیف و ۱۴درصد اعلام بی اطلاعی از نوع مدیریت) را اعلام کردند.
متغیرهای فردی نظرسنجی
بازه های سنی و بازنشستگی و جنسیتی این نظرسنجی هم به این شرح است:
۷۹ درصد پاسخگویان مرد و ۲۱ درصد زن هستند.
۱۲ درصد آنان قبل از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شدند.
۱۵ درصد در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بازنشسته شدند.
۳۱ درصد در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بازنشسته شدند.
۳۲ درصد در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بازنشسته شدند.
این نشان دهنده افزایش تعداد بازنشستگان در سالهای پیش رو است.
همچنین میانگین دریافتی مستمری آنان حدود ۶.۱میلیون تومان در ماه است. ۳۷ درصد، مبلغ ۴ میلیون تومان و کمتر مستمری دریافت می کنند و ۳۱ درصد، میان مبلغ ۴ تا ۶ میلیون تومان۲۰ درصد، میان مبلغ ۶ تا ۹ میلیون تومان دریافت می کنند. ۷.۵ درصد پرسش شوندگان هم اعلام نمودند که مستمری بالای ۹ میلیون تومان دریافت می کنند.
سطح تحصیلات بازنشستگان بدین سان است که: ۲۳ درصد زیر دیپلم، ۶۴ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۱۴ درصد هم کارشناسی و بالاتر هستند. بیش ترین نسبت بازنشستگان در بین کسانی است که تعداد اعضای خانوار آنان ۳ نفر است، که ۳۹ درصد آنان را شامل می شود. میانگین اعضای خانوار اندکی بیشتر از ۳ نفر یعنی ۳٫۱ نفر است.
اکثر بازنشستگان اعلام نمودند که وضعیت مسکن آنان اصلا مطلوب نمی باشد و آمارگیری به عمل آمده نشان داد که در بحث مسکن بازنشستگان تأمین اجتماعی به نسبت همسن های خود خارج از این صندوق، از میانگین کشور برخورداری پایین تری را دارند. در بین بازنشستگان فقط ۵۱ در صدشان دارای واحد مسکونی ملکی هستند و ۲ درصد هم در خانه های سازمانی زندگی و ۴۷ درصد بقیه مستأجر هستند. به عبارت دیگر تلاش برای صاحب مسکن کردن آنان مهم تر از هر چیز دیگری است.
منطقه سکونت بازنشستگان عضو، بیشتر از هر جا در مناطق ۱۰.۱۱ و ۱۲ تهران است که نشان دهنده نفوذ کمتر کانون در مناطق کارگرنشین تر تهران مناطق مثل ۱۵.۱۶، ۱۷.۱۸ و ۱۹ است، و مناطق متوسط هم تا حدی میان این دو قرار دارند، مثل مناطق ۴ تا ۸ این نتیجه نشان داده است که باید اقداماتی برای جذب بازنشستگان کارگر مناطق پایین شهر هم به عمل آید.
بیماری و بیمه تکمیلی
۱۷ درصد پاسخگویان خودشان یا یکی از اعضای خانواده شان گرفتار یک بیماری مزمن و خاص بودند، و این هزینه سنگینی را بر آنان بار می کند. حدود نیمی از این گروه دارای بیماری مزمن و خاص گرفتار سرطان بوده اند. (خود یا همسرشان خوشبختانه حدود ۹۹درصد کل پاسخگویان بیمه تکمیلی دارند، که بخش مهمی از این هزینه ها را پوشش می دهد.)


بیشتر بخوانید: خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان/ دولت به دنبال فرمول جدید برای افزایش حقوق مستمری بگیران بازنشستگان بخوانند/ حقوق بازنشستگان بالاخره افزایش پیدا می کند؟


۲۲۰ ۲۵۶


1401/05/08
18:31:56
5.0 / 5
211
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان