آخوندی اعلام كرد:

حذف حاشیه نشینی در كشور

حذف حاشیه نشینی در كشور به گزارش بازسازی خانه وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از جهت اجتماعی به دنبال ترویج این شعار هستیم كه دیگر چیزی به عنوان حاشیه، در كشور نداشته باشیم.به گزارش بازسازی خانه به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در سی و سومین جلسه ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار مسائل حاشیه نشینی، بافت های میانی ناكارآمد و روستاهای ملحق شده به شهرها و مناطق تاریخی را مشكلاتی بسیار پیچیده قلمداد كرد و اظهار داشت: این موارد شاید جزو پیچیده ترین مسائل كشور باشد؛ چراكه هنوز هم درباره نحوه رویارویی با آن، هیچ گونه اجماعی در كشور وجود ندارد، به خصوص این كه مناطق مذكور طی یك دوره تاریخی نسبتا طولانی، علاوه بر فرسایش كالبدی دچار یك فرسایش اجتماعی و فرهنگی هم شده و همیشه بحث در مورد آن ها ما را به یاد فساد، مسائل منفی و بحران های اجتماعی می اندازد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان این نكته كه ما همواره در زمان اتخاذ سیاست های روشن در برابر مسائل حاشیه نشینی، با اهداف متعارضی روبه رو می شویم اظهار داشت: هر زمان كه بحث درباره ساماندهی این مناطق می شود، می گویند در حال تشویق حاشیه نشینان بوده و به افراد متخلف آب و برق می دهید، این درحالی است كه اگر به آن ها انشعابات ندهیم، از سویی دیگر سبب تداوم مسائل مربوط به فقر، بهداشت و محیط زیست در كشور می شویم.
وی در این باره ادامه داد: اگر در همین زمان به سراغ رویكرد بازسازی مناطق فرسوده میانی شهرها برویم، می گویند شما به شبكه اجتماعی-فرهنگی، آثار تمدنی و تاریخی این محلات توجه نمی كنید، از سویی دیگر وقتی از احیای محلات مذكور صحبت می شود، می گویند به دوران گذشته بازگشته و به دنیای مدرن امروز توجه نمی كنید، جالب است كه اگر در همین زمان به سراغ تخریب هم رفته شود، می گویند شما در حال تخریب تمامی تاریخ و تمدن كشور هستید.
وزیر راه و شهرسازی این مسائل را مبحث بسیار خوبی برای نقد و بررسی رسانه دانست و اظهار داشت: با عنایت به مشكلات موجود، بسیار مهم است كه در رفع آن ها به سیاستی واحد رسیده و به حل آن بپردازیم.
آخوندی همینطور ادامه داد: خوشبختانه طی جلسات ستاد بازآفرینی شهری در ۲ سال و نیم گذشته در سطح ملی، استانی و شهرستانی به اجماعی رسیده ایم كه امید داریم این اتفاق نظر در رسیدگی به مناطق ناكارآمد به سطح ملی و سیاست گذاری در كشور برسد.
این عضو كابینه دوازدهم در ادامه سخنان خود با بیان این نكته كه با عنایت به آمار موجود، مهاجرت از روستا به شهر تقریبا به آخر رسیده و دیگر اتفاق جدی در این حوزه رخ نخواهد داد، اظهار داشت: با عنایت به این شرایط، روشن است كه اگر می خواهیم به سمت ساماندهی برویم، نباید از این مورد هراسی داشته باشیم كه حاشیه نشینی تشویق شده و گسترش می یابد؛ چراكه آمار مهاجرت ها از روستا به شهر مراحل نهایی خویش را طی می كند.
آخوندی، انضمام حاشیه به متن را یكی از شعارهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در این دوره بیان كرد و اضافه كرد: بدون شك از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و منزلت خانوادگی مهم است كه عنوان حاشیه نشین را در كشور حذف كرده و از استفاده آن بپرهیزیم، چراكه در آخر كار كسی كه می پذیرد در حاشیه است، بدان معنا است كه ظرفیت و حق عصیان و شورش علیه متن را دارد، بنابراین ما از جهت اجتماعی به دنبال ترویج این شعار هستیم كه دیگر چیزی به عنوان حاشیه در كشور نداشته باشیم.
آخوندی با اشاره به اینكه ما باید ارتقای كیفیت زندگی را در فرآیند بهسازی مورد هدف قرار دهیم، اظهار داشت: در این زمان باید به این نكته توجه داشته باشیم كه به محض ورود به حوزه كیفیت زندگی وارد حوزه فرهنگ شده ایم، چراكه تنها بخشی از این مورد با مسائل مادی رفع می گردد و بخش دیگر آن، اداركی خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول، بخش ادراكی كیفیت زندگی آن است كه شما تا چه اندازه از زندگی در یك محله لذت می برید و این سكونت برای شما خوشایند و همراه با حس امنیت و ارتباط با دیگران است.
وی در ادامه با تاكید بر اینكه ستاد ملی، یكی از گردهمایی های متمركز بر اتخاذات و فرمایشات مقام معظم رهبری در كشور است اظهار داشت: در حقیقت بحث تمدن ایران شهری كه در این مدت به طور مشخص در ستاد هم پیگیری شده، در ارتباط مستقیم با بحث سیاست شهرسازی ایرانی-اسلامی از جانب رهبری بوده كه در این ستاد هم دنبال می گردد.
این عضو كابینه دولت دوازدهم محله محوری را فرم عملیاتی مبحث تمدن ایران شهری و همینطور شهرسازی ایرانی-اسلامی اعلام نمود و اضافه كرد: محله محوری بحثی ذوقی نبوده و به تصور من شاه كلید مبحث شهرسازی ایرانی –اسلامی به حساب می آید و سبب تولید روابط اجتماعی و فرهنگی در یك محله خواهد بود چراكه بطور قطع ساختار یك محله بدون مسجد، حسینیه، بازار و فضای گفتگو مفهوم نداشته و تعریفی ندارد.
وی در این باره اضافه كرد: به طور مثال نقدی كه به سایر راه حل ها در این حوزه وارد می شود، نگاه تك سلولی به مسكن بوده این درحالی است كه مسكن در محله مفهوم پیدا كرده و نگاه تك سلولی به آن اشتباه است.
این مقام مسئول افزود: خوشبختانه ما در ستاد ملی بازآفرینی توانستیم به تدریج بر سر مواردی به اجماع برسیم كه به با رویكرد محله محوری در بافت میانی شهرها به ساماندهی محلات پرداخته و از سویی دیگر محلات جدید را در مناطق حاشیه ای تولید كنیم كه اقدام بسیار مهمی به حساب می آید.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود، نمونه های خرد و كلان در حوزه شهری را نمونه های خوبی برای همكاری بین وزارت راه و شهرسازی و صدا و سیما دانست و اضافه كرد: به طور مثال منطقه شهری بزرگ تهران دارای ۴۶ بخش بوده كه تنها ۴ بخش آن دارای اشتغال در درون خود است و مابقی برای كار به شهر تهران و یا سایر مناطق كلانشهر رجوع می كنند، با عنایت به این مورد در هماهنگی و تردد این افراد بطور قطع با مشكلات زیرساختی در حمل و نقل مواجه خواهیم بود كه باید آن را ساماندهی كنیم؛ چراكه خودرو محوری و تردد با خودروی شخصی بیشترین كاركرد را در كشور ما دارد؛ درحالی كه حمل و نقل عمومی ریل پایه راهكار اصلی دنیا در مواجهه با این مشكل است.
وی در ادامه این مشكل را نمونه ای از مسائل كلان در حوزه شهری برای همكاری با صداوسیما مطرح كرد و اضافه كرد: اگر شما بتوانید برای این مشكل یك راه حل كلان پیدا كرده و آن را اجرا كنید می بینید كه مفهوم منزلت اجتماعی و كیفیت زندگی مادی در حومه نسبت به شهر تغییر خواهد نمود در حقیقت حومه متقاضیانی پیدا می كند كه از طبقه اجتماعی متوسط به بالا بوده درحالی كه امروز این افراد از قشر متوسط و رو به پایین هستند.
آخوندی در اشاره به نمونه های خرد مسائل شهری هم بیان كرد: به طور مثال همكاری افراد یك محله در امور بهسازی نمونه ای از مسائل خرد است كه توانستند با تولید یك مدرسه، حسینیه، ورزشگاه و درمانگاه شرایط محله را تغییر دهند، مسئله ای كه می تواند به وسیله همكاران ما در صداوسیما با عنایت به خصوصیت های خاص هر محله به آن پرداخته شود.
وی ادامه داد: تجمیع قطعات و خانه های خرد و نشان دادن نمونه های موفق هم در محلات می تواند مورد دیگری در نمونه های خرد مسائل شهری باشد كه ورود به فرآیند شكل گیری و ضرورت وجود یك عنصر بیرونی را به خوبی نمایان می كند.
وزیر راه و شهرسازی توسعه گران را نمونه همین عناصر بیرونی دانست و اضافه كرد: سازمان صدا و سیما نقش بی نظیری در تبیین نقاط ضعف و امیدبخش این اقدامات در سطح شهر داشته و ستاد ملی هم بدون وجود یك رسانه امكان موفقیت ندارد چراكه ما پیرامون یك پروژه صحبت نكرده و در این مكان درمورد تغییر ساختار اجتماع ملی و یك سوم جمعیت شهری در كشور به گفتگو می پردازیم.
وی ادامه داد: نقد ما به مسكن مهر آن است كه پروژه مذكور این داستان را تبدیل به پروژه كرد درحالی كه یك سوم جمعیت شهرنشین كشور بوده و نمی شود آن را به پروژه تبدیل كرد، به تصور من ارتقای كیفیت زندگی مردم باید به وسیله خود مردم صورت بگیرد و كسی نمی تواند جانشین آن ها شود و از سوی آن ها تصمیم بگیرد و اگر كسی این اقدام را انجام دهد مشخص است كه صورت مسئله را متوجه نشده است.
عضو كابینه دولت دوازدهم در ادامه ارتقای كیفیت زندگی مردم به وسیله خودشان را یكی از مسائل مورد بحث در جلسات ستاد بازآفرینی اعلام نمود و اضافه كرد: به عقیده ما ورود صدا و سیما در این حوزه اقدامی ضروری و غیرقابل چشم پوشی است كه می تواند هم ورودی انتقادی و یا ترویجی از جانب این سازمان باشد.
به گفته وی، زمانی كه ورود ما ترویجی باشد، بدان معناست كه قصد داریم ضمن تولید امید بین مردم نمونه های موفق را معرفی كرده و صورت مسئله را چه در حوزه كالبد و چه مشاركت های اجتماعی و فرهنگی حل كنیم.
 

1396/08/03
20:04:03
5.0 / 5
5087
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان