كم درآمدها چگونه خانه دار می شوند؟

كم درآمدها چگونه خانه دار می شوند؟ به گزارش بازسازی خانه در حالی دوره زمانی انتظار برای خرید مسكن افزایش یافته كه دولت برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكونی برای اقشار كم درآمد جامعه را هدف گذاری كرده است.


به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبر آنلاین، قیمت مسكن طی دو سال گذشته به حدی تغییر كرده كه خرید مسكن حتی برای اقشار متوسط جامعه سخت شده است؛ حالا بماند گروه كم درآمد جامعه كه با درآمد حداقلی توان خرید مسكن ندارند.
آخرین گزارش بانك مركزی نشان داده است كه قیمت مسكن در دیماه سال جاری هم از رشد ۲.۱ درصدی برخوردار بوده است. به این ترتیب، در دیماه متوسط قیمت خرید و فروش یك مترمربع زیربنای واحد مسكونی معامله شده از راه بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران ۱۳.۸ میلیون تومان بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان داده است.

گزارش ها از آن حكایت می كند كه زمان انتظار برای خرید مسكن به چند دهه رسیده است. هم اكنون یك خانواده كارگر با حداقل مزد مصوب سال جاری یعنی یك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سالانه حدود ۱۸ میلیون تومان دستمزد می گیرد. در واقع با كسر هزینه های جاری و اختصاص یك سوم درآمد برای مسكن، یك كارگر در شرایط فعلی می تواند سالانه ۶ میلیون تومان برای خرید خانه پول كنار بگذارد.
مدت زمان انتظار برای خانه دارشدن قشر متوسط جامعه در كشورهای پیشرفته جهان بین ۵ تا ۷ سال است و البته با این شرط كه شهروندان این كشورها یك سوم درآمدشان را پس انداز كنند. با این وجود در كشور ما یك كارگر برای خرید واحد مسكونی ۶۰ متری بعد از ۱۲۶ سال قادر به خرید خانه در پایتخت خواهد بود. بدین سان طول انتظار جامعه كارگری ایران برای خانه دارشدن بیشتر از ۲۰ برابر شهروندان كشورهای پیشرفته (با فرض مدت زمان انتظار شش ساله) است. اگر قرار باشد طبق استانداردهای جهانی یك سوم درآمدشان را برای تهیه خانه كنار بگذارند.
كارشناسان و تحلیگران بازار مسكن معتقدند؛ افزایش قدرت خرید و كاهش قیمت مسكن، دو راهكاری است كه دولت می تواند برای بهبود وضعیت بازار مسكن اتخاذ كند.
جزییات ساخت مسكن برای كم درآمدها
در این میان، به تازگی دولت سیاست ساخت مسكن برای كم درآمدها را در پیش گرفته است، به صورتی كه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از ساخت ۲۰۰ هزار مسكن برای جامعه كارگری، مستمری بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان با همكاری وزارت راه و شهرسازی طی سه سال آینده اطلاع داد.
محمد شریعتمداری در تشریح جزئیات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكونی برای كم درآمدها در مراسم «امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در حوزه تأمین مسكن برای جامعه كارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی» اظهار داشت: ظرفیت های قانونی زیادی برای تأمین مسكن جامعه كارگری كشور وجود دارد؛ به صورتی كه برپایه ماده ۱۴۲ قانون كار، تكالیفی برای تأمین مسكن برعهده جامعه كارفرمایی و دولت در تبصره های یك و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی اضافه كرد: برای تأمین مالی اجرای پروژه های مسكن برای كارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانك عامل حوزه مسكن با همكاری وزارت راه و شهرسازی و همینطور از ظرفیت های سایر بانكهای زیرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی استفاده می نماییم.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خاطرنشان كرد: صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی كشوری در تأمین مالی این پروژه ها مشاركت دارند؛ ضمن این كه وزارت راه و شهرسازی هم با عرضه زمین های ۹۹ ساله به صورت مجانی در این پروژه همكاری خواهد نمود.
شریعتمداری همینطور اظهار داشت: علاوه بر این، از ظرفیت شركت شهرك های صنعتی هم كه محل تجمع صنایع هستند، استفاده می شود تا كارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون كار، در این طرح مشاركت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت های دولت، از ظرفیت های جامعه كارفرمایی هم برای تأمین زمین و مسكن كارگران استفاده نماییم.
وی با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری كارگری كشور اظهار داشت: حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و ۱.۵ میلیون نفر هم تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشور هستند كه برای تأمین مسكن مجموعه جامعه كارگری، بازنشستگی و مستمری بگیران از ظرفیت های دولتی، كارفرمایی و تعاونی های مسكن كارگری به صورت منظم و سازماندهی شده، استفاده خواهیم كرد.
حرفی كه می زنیم، وعده نیست
وزیر راه و شهرسازی هم درباره جزئیات جلسه وزارت راه با نهادهای حمایتی برای ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسكن برای محرومان، اظهار داشت: حرف هایی كه می زنیم، وعده نیست و اقدام و عمل است. برای تأمین مسكن سه دهك نیازمند جلسه ای با دستگاه های حمایتی برگزار گردید. این اولین نشست بود و تاكنون چنین جلسه ای برای تأمین مسكن محرومان نداشتیم.
محمد اسلامی اضافه كرد: بر این اساس تمام دستگاه های حمایتی جهت تأمین مسكن محرومان اقدام خواهند كرد. به دنبال این هستیم تا با یك همگرای و تدوین یك نقشه راه، محرومان را شناسایی و برای تأمین مسكن آنها به صورت یكپارچه تصمیم گیری نماییم.
وی خاطرنشان كرد: در این برنامه وزارت راه و شهرسازی زمین مجانی می دهد و بر مبنای قانون هم به دهك های یك تا سه وام های بلاعوض تعلق می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه واحدهای مسكونی با مشخصات طراحی شده از جانب بنیاد مسكن ایجاد می شود خاطرنشان كرد: برای تأمین مسكن محرومان كارگروهی با حضور همه دستگاه های حمایتی تشكیل شده كه در استان ها با محوریت استانداران به صورت قرارگاهی دهك های یك، ۲ و ۳ جامعه را خانه دار خواهیم كرد.

تدوین برنامه ۵ ساله برای تأمین مسكن كم درآمدها
منوچهر خواجه دلویی، معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان هم در بیان فعالیتهای این نهاد در تأمین مسكن گروه های كم درآمدی با محوریت بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، اظهار نمود: برنامه پنج ساله ای با همكاری مشترك بنیاد مستضفعان و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسكن گروه های كم درآمدی تدوین شده است.
وی با اشاره به اینكه زمین های در رابطه با راه اندازی مسكن برای اقشار نیازمند شناسایی و احصا شده است، اضافه كرد: تولید مصالح ساختمانی همچون فولاد، سیمان و دیگر امكانات بنیاد مستضفعان در خدمت این مهم قرار دارد كه امید است با هم افزایی به نكات مناسبی دست یابیم.
وی از تأمین مسكن برای ۱۸هزار خانوار چند معلول در سال های گذشته توسط بنیاد اطلاع داد و تصریح كرد: بنیاد مستضفعان امكانات خوبی همچون زمین در تهران دارد كه این امكانات شامل چند صد هكتار زمین در مناطق متوسط و پایین شهر برای تأمین مسكن نیازمندان است.
وی همینطور خواهان حذف هزینه ارائه خدمات مهندسی به اقشار كم درآمدی جامعه شد.
شرایط ساخت مسكن برای كم درآمدها
در این میان، معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اخیران اعلام نموده كه شرایط طرح خانه دار شدن كم درآمدها بزودی اعلام می شود. محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال كه طرح خانه دار شدن دهك های كم درآمد جامعه همانند طرح ملی مسكن ثبت نامی خواهد بود؟ اظهار داشت: طرح خانه دار شدن دهك های كم درآمد جامعه مثل طرح ملی مسكن به شیوه ثبت نام نخواهد بود و این افراد توسط دستگاه های مسوول مثل كمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص و به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهند شد.
وی افزود: در حال تنظیم شرایط طرح مسكن دار كردن افراد كم درآمد جامعه هستیم كه بزودی شرایط آن اعلام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: این طرح با كمك دستگاه های حمایتی صورت خواهد گرفت و این دستگاه ها بعد از مشخص كردن افراد واجد شرایط و سپس معرفی آنها به وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت تا ساخت مسكن برای آنها صورت گیرد.
به گفته محمودزاده، قطعا این افراد، افرادی هستند كه توانایی بازپرداخت اقساط و آورده را ندارند در این طرح تلاش خواهد شد ۲۰۰ هزار مسكن برای دهك اول تا سوم ساخته شود.

۲۲۳۲۲۵

1398/11/13
08:21:18
5.0 / 5
5604
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان